Det startet som en samtale i lunsjen, det var Thomas Tybell som satte den igang og jeg trigget umiddelbart. Hadde det ikke vært morsomt med et prosjekt som kunne strekke seg over flere fag. Et prosjekt som kunne dekke de praktiske behovene i mange fag. De første to årene har vi fag som

  • Kretsteknikk
  • Avanserte elektroniske systemer
  • Kretsanalyse
  • Digitalteknikk og Datamaskiner
  • Elektromagnetisme
  • Elektroniske kretser
  • Informasjons- og signalteori

Kan vi i stedet for å ha forskjellige prosjekt i fagene, bruke ett prosjekt. Et felles prosjekt hvor fagene kan belyse prosjektet fra flere vinklinger? I den forbindelse skrev jeg The Universal Design Project hvor essensen er

  • Systemer fra virkeligheten er komplekse, og hvis prosjektene våre skal gjennspeile virkeligheten må de være komplekse.
  • For at komplekse prosjekter ikke skal være overveldende, bør de deles opp i mindre deler som undervises i flere fag, over flere år.
  • Et prosjekt som strekker seg over flere år må være eksotisk og ytterst interessant

Ett eksempel på et slikt prosjekt kan være en STM. Vi kan bygge opp en ferdig STM ved hjelp av sorte bokser. Studentene i Kretsteknikk kan sette de sammen å ta noen flotte bilder. I tillegg kan vi lære dem hva de sorte boksene gjør. Opp gjennom årene kan vi åpne de sorte boksene og forklare hvordan akkurat denne boksen henger sammen med Avanserte Elektroniske Systemer eller Elektromagnetisme. Et slikt prosjekt kan og være med på å skape en rød tråd, fra Kretsteknikk gjennom Kretsanalyse og Informasjons- og signalteori til et komplett avansert elektronisk system.